Тендер дегеніміз не? Cұрақ-Жауап

Содержание

Тендер дегеніміз не?

Пікір қосу үшін кіріңіз немесе тіркеліңіз!

Сіздің жауабыңыз

2 жауап

Мемлекеттік ұйымдар мен ірі компаниялар, өздерінің қажеттіліктеріне керекті тауарлар мен қызметтерді сатып алу үшін, тауарлар мен қызметтерді өндіруші компаниялар арасында арнайы конкурсті өткізеді, бұл конкурстын өзіндік шарттары бар және бұл конкурс тендер деп аталады.

Мысалы ауылда мектеп салу үшін, облыстық білім беру басқармасы тендерді өткізеді. Бұл тендердің шарттарын қаңағаттандыратың құрылыс саласында жұмыс істейтің компаниялар, тендерге қатыса алады.

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тендерді ең арзан баға берген компания женеді. Яқи бір компания мектепті 100 миллион тенгеге сала аламыз десе, ал басқа компания осы мектепті 120 миллион тенгеге сала аламыз десе. Бірінші компания тендерді женеді.

Пікір қосу үшін кіріңіз немесе тіркеліңіз!

Мемлекеттік сатып алу және тендерге қатысуға өтінішті қалай беруге болады?

Екі формада. Бірі — қағаз жүзінде (стандартты), екіншісі — электронды нұсқада. Электронды нұсқада тендерге қатысу — қазіргі уақытта ең жиі қолданылатын тәсіл. Себебі құжаттарды рәсімдеудің барлық процесі электронды формада жүргізіледі. Келісімге отыру да электронды нұсқада өтеді. Қағаздарды шығарып басып жүрудің қажеті жоқ. Уақытты үнемдейді. Бұл процестің барлығы goszakup.gov.kzпорталында жүзеге асады. Байқаулар туралы ақпараттарды осы порталдан біліп отыра аласыз. Тіркелмеген болсаңыз да.

Айта кетейік, табысты тендер ойыншысы әрдайым байқауларды бақылап отырады.

Тендер деген не? Тендерге қатысу, тендермен айналысу

Тендер деген не? Адам өзіне керек заттарды сатып алу үшін бірнеше дүкенді аралап, керекті тауарын тиімді бағамен табады.

Тендер деген не?

Ірі компаниялар мен мемлекеттік ұйымдар көп мөлшерде тауарлар мен қызметтерді сатып алу үшін тендер өткізеді. Бұл үшін тендер жайлы ақпаратты жариялайды. Осы хабарландыруда қандай тауар керек, қандай мөлшерде, қашан және тағы сол сияқты ақпарат беріледі.

Тендерге қатысқысы келген компания тендерді өткізіп жатқанға өз тауарларың ұсынады. Бұндай компаниялар бірнеше (ондаған, жүздеген компаниялар қатысуы мүмкін) болуы мүмкін. Осы компаниялардың ұсыныстарының арасынан тендерді өткізген мекеме өзіне керектісін таңдап алады. Яғни тендердің жеңімпазын анықтайды.

Тендерді жеңген компания тендерді өткізген мекемеге көп мөлшерде тауар сатады. Тендерді мемлекеттік мекеме ұйымдастырса, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес теңдерде жеңіске ең арзан баға ұсынғаны жетеді.

Тендер деген не?

Бұл заманда — көшені жөндеу, асфальт төсеу, мектеп салу, форма алу, көп мөлшерде тауар сатып алу, ауруханаға дәрі алу, колледжге парта сатып алу, мұнай өндіретін компанияларға тауар сату және басқалары тендер арқылы өтеді. Ауқымы кең нарық.

Тендермен айналысу

Тендермен айналысу үшін арнайы электрондық жүйелер бар. Мысалы Қазақстанда мемлекеттік мекемелер, жеке компаниялар, ұлттық компаниялар тендерді өткізсе онлайн хабарландыру береді. Бұндай сайттар көп.

Осы сайттарда қазір өткізіліп жатқан тендерлер жайында хабар таба аласыз. Өзіңізге керекті тендерді таба аласыз.

Тендерге қатысу

Тендерге қатысу үшін компанияға міндеттелген арнайы шарттар бар. Тендерді өткізетін мекемелердің өз талаптары бар. Жеке кәсіпкерлердің талаптары бір төбе, мемлекеттік ұйымдардың талаптары бір төбе. Оған қоса ірілері де бар, майдалары да бар.

Читать статью  Тендеры и закупки редукторов - электронная торговая площадка Bicotender

Бұл жайында тендерге арналған сайттарды қараңыз.

Теңдерді өткізудің басты мақсаты бұл төмен бағамен сапалы тауарларды табу, делдалдарды жою. Баяғыда көп делдалдар бар еді, себебі бір жерден өзге жерге тауарлар таныс арқылы сатылған. Қазір тауарды өндіретін компания өз өнімін ірі тұтынушыларға тікелей сата алады. Бұның салдарынан экономиканың жалпы тиімділігі артады. Тауарды өндіру және сату жеңілдейді.

Что такое тендер и как в нём участвовать?

Государственные закупки всегда вызывали повышенный интерес у предпринимателей. Каждый бизнесмен прекрасно понимает, что контракт, заключённый с госучреждением, – это гарантированная возможность реализовать товары и услуги своей компании в тех объёмах, которые заявлены заказчиком, а у госучреждений они обычно весьма солидные. Впрочем, повышенный спрос, как известно, рождает не только предложение, но и коррупцию. Редакция Informburo.kz совместно с Министерством финансов и НПП «Атамекен» подготовила материал, в котором расскажет всё о госзакупках: как в них участвовать и что делать, если права участников нарушены.

№1. Что такое тендер?

Тендер (англ. tender – предложение) – конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговорённые сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия. Тендеры проводятся как частными компаниями, так и государственными органами в виде госзакупок.

№2. Кто может участвовать в государственных закупках?

Основными субъектами рынка государственных услуг выступают заказчики, организаторы и поставщики.

 • Заказчики – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия. Кроме того, в эту категорию входят юридические лица, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству, а также аффилированные с ними юридические лица. Исключение – национальные холдинги, национальные компании и аффилированные с ними юридические лица.
 • Организатор государственных закупок – юридическое лицо либо структурное подразделение, действующее от его имени, осуществляющее организацию и проведение государственных закупок.
 • Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц, выступающее в качестве контрагента заказчика в заключённом с ним договоре о государственных закупках.

№3. Что представляет собой рынок государственных закупок в Казахстане?

Начиная с 2016 года, практически все госзакупки проводятся только в электронном формате на сайте . Существует 5 способов проведения госзакупок.

 1. Конкурс – наиболее распространённый способ проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, основным критерием которого является возможность устанавливать требования к квалификации и качеству. Процедура конкурса состоит из нескольких этапов: публикации объявления о конкурсе, рассмотрения заявок, заключения договора о государственных закупках с победителем конкурса. Конкурсная процедура предусматривает предварительный отбор квалифицированных поставщиков перед проведением самого конкурса и, соответственно, потенциальные поставщики предоставляют аналогичный набор документов для каждого конкурса с целью подтверждения соответствия квалификационным требованиям и требованиям к соответствующей конкурсной документации.
 2. Аукцион – осуществляется на веб-портале государственных закупок в режиме реального времени и только среди потенциальных поставщиков, которые были признаны аукционной комиссией участниками, с учётом соответствия квалификационным требованиям. Победителем аукциона становится тот участник, который предложит свои товары по самой низкой цене. Аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является именно товар. В случае наличия нескольких мест поставок товара допускается указание в лоте нескольких мест поставок товара.
 3. Запрос ценовых предложений – могут применяться только в отношении так называемых однородных товаров, работ и услуг, и только если их годовой объём составляет 4000 МРП (1 МРП – 2 405 тенге). Решающим критерием для автоматического выбора победителя веб-порталом тоже является цена. Способ запроса ценовых предложений не применяется для закупки товаров, работ и услуг, предоставление которых требует получения разрешения или направления уведомления в соответствии.
 4. Закупки из одного источника – способ, который может осуществляться только в случае, если государственные закупки, проведённые, вышеперечисленными способами (конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений) признаны несостоявшимися или если применяется один из 54 случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 Закона о государственных закупках, для возможности заключения прямого договора о государственных закупках. К примеру, приобретение так называемых финансовых услуг, приобретение ценных бумаг или акций юридического лица, приобретение товаров, работ, услуг в рамках так называемого инвестиционного проекта, финансируемого международной организацией, одной из стран-участниц которой является Казахстан. Если государственные закупки путём запроса ценовых предложений были объявлены недействительными из-за того, что было представлено только одно предложение, цена договора о государственных закупках, осуществляемых способом из одного источника, не должна превышать ценовое предложение единственного участника.
 5. Через товарные биржи – это когда осуществляются только закупки товаров, входящих в перечень, утверждённый государством: например, картофель, сахар и т.д.
Читать статью  Суддеп при ВС объявил тендер на ДМС судей - новости

№4. Как работать с порталом «Государственные закупки РК»?

Для того чтобы принять участие в государственных закупках, во-первых, необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в Центре обслуживания населения, во-вторых, зарегистрироваться на портале. После этого предприниматель, готовый предоставлять свои товары или услуги, на сайте может ознакомиться с объявлениями, которые оставляют госорганы. Найти информацию о проводимых закупках можно в разделах: «Объявления», «Лоты», «Итоги», «Планы закупок», «Договоры», либо с помощью поисковой системы сайта найти свой вид товара или услуг, например, «строительные работы». В объявлениях заказчики указывают требования, которые предъявляют к поставщикам: от материально технической базы до подтверждающих её документов. Кроме того, в объявлениях обязательно указывается точная дата и время проведения тендера, для того чтобы все потенциальные участники на равных условиях могли подготовиться к конкурентной борьбе за госсзакупку.

№5. С какими сложностями чаще всего сталкиваются потенциальные поставщики?

Наиболее актуальными проблемами в НПП «Атамекен» называют: необоснованные отклонения предпринимателей от участия в тендерах и «затачивание» заказчиками технической спецификации под определённых поставщиков. Причины – непрозрачность проведения закупок и отсутствие должного контроля их процесса. Так называемое затачивание считается одним из наиболее распространённых коррупционных преступлений в сфере государственных закупок. Речь идёт о том, что госорган в лице заказчика изначально договаривается с конкретным предпринимателем в лице поставщика о сотрудничестве, в итоге конкурс или аукцион оказываются всего лишь формальностью, так как требования прописываются до мелочей, предоставить которые можно, только если о них знать заранее. Кроме того, имеются коррупционные риски в сфере строительства. Антидемпинговые меры позволяют отдельным поставщикам таких услуг в сфере строительства как проведение технического надзора снижать цены до необоснованно низких – вплоть до 0,1 тенге – и таким образом побеждать в конкурсе с минимальным ценовым предложением. Между тем стоимость услуг технического надзора согласно действующим нормативам составляет до 2% от стоимости строительства. Таким образом, технический надзор не обращает внимание на размер поданной ценовой заявки, поскольку уже на стадии оказания услуг «возвращает упущенное» через заказчика и подрядчика путём сбора дани за каждую подпись, за каждый документ, каждый отчёт.

№6. Как борются с коррупцией в сфере государственных закупок?

С 1 января 2018 года вступили в законную силу поправки в законодательство о государственных закупках, согласно которым в строительной сфере заказчики больше не вправе прописывать детальные требования для поставщиков. Для того чтобы подтвердить свою материально-тоническую базу и трудовую квалификацию, предпринимателям достаточно предоставить лицензию.

№7. Возможно ли обжаловать решение по итогам тендера?

Каждый потенциальный поставщик на сайте госсзакупок может ознакомиться с заявками конкурентов и проверить их на соответствие требованиям заказчика. Если, по его мнению, допущено нарушение, он может подать жалобу. Для удобства пользователей с 2018 года на портале внедрён специальный реестр. Однако подать жалобу необходимо в течение 5 дней после завершения конкурса. Если срок истёк, обжаловать можно будет только в суде.

Читать статью  Работать с госзакупками на «РТС-тендер» — Дело Модульбанка

№8. В каких случаях проведение госзакупок считают несостоявшимся?

Госзакупки могут быть признаны несостоявшимися:

 • если не было подано ни одной заявки;
 • если подано менее двух заявок;
 • если к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;
 • если к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

При возникновении таких случаев заказчик может принять одно из решений: провести конкурс повторно, изменить конкурсную документацию или заменить способ госзакупки с «конкурса» на «из одного источника».

№9. Кто не может участвовать в госзакупках в качестве поставщика?

Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:

 • близкие родственники, супруги или свойственники первых руководителей потенциального поставщика или уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках;
 • потенциальный поставщик или его работник оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные или иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовали в качестве проектировщика.
 • руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
 • руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включённым в реестр недобросовестных участников государственных закупок;
 • потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;
 • потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
 • на имущество потенциального поставщика или привлекаемого им субподрядчика, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;
 • потенциальный поставщик или привлекаемый им субподрядчик имеют неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников;
 • деятельность потенциального поставщика или привлекаемого им субподрядчика приостановлена;
 • потенциальный поставщик или привлекаемый им субподрядчик, или их руководитель, учредители включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

№10. В каких случаях тендеры не проводятся в электронном виде?

Государственные закупки с применением так называемого особого порядка осуществляются в случаях, когда товары и услуги приобретаются для госучреждений, сведения о деятельности которых являются госсекретом или содержат служебную информацию. Речь идёт, в частности, об органах правопорядка и национальной безопасности. Поставщиков товаров и услуг такие заказчики выбирают самостоятельно. Впрочем, у этих поставщиков обязательно должно быть разрешение на работу с такого рода госучреждениями, которое выдаётся КНБ. На практике в поисках необходимых поставщиков заказчики нередко обращаются в Национальную палату предпринимателей «Атамекен» или к компаниям, с которыми ранее уже сотрудничали.

№11. Могут ли в казахстанских госзакупках участвовать иностранные поставщики?

Иностранные компании могут участвовать государственных закупках в Казахстане только при условии, что у них есть представительство на территории нашей страны, которое платит налоги. Зарегистрированным представителям выдаётся электронно-цифровая подпись для подачи заявок на портале госзакупок.

Источник https://surak.baribar.kz/650567/

Источник https://almatysite.kz/tender/

Источник https://informburo.kz/cards/chto-takoe-tender-i-kak-v-nyom-uchastvovat-.html

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: